LilleKrabat
# # # # # # # #

Vi har fått vår egen facebookside. Bilder, nyheter og  info legges ut der.Spør en av oss i bhg, så hjelper vi deg med å bli medlem av siden vår :-)

Om oss

Lille Krabat Familiebarnehage ble åpnet april -05. Barnehagen har to separate avdelinger på Kjeller.Barnehagen drives i leide lyse lokaler med eget inngjerdet uteareal. I tillegg har vi kort vei til lekeplasser, dagligvarebutikker, post m.m.

Barnehagen er godkjent for 20 barn i alderen 0-3 år fordelt på disse to avdelingene.
Personalet utgjør 5 faste stillinger, med to assistenter/barne og ungdomsarbeidere pr. avd og en veilederstilling fordelt på avdelingene.

Eier Aina Lie er førskolelærer med 1. avd. spes.ped. Hun har 15 års erfaring som assistent, pedagogisk leder, veileder, og ikke minst mamma. Hun er også pedagogisk veileder i alle avdelingene.

Personalet legger rammene rundt hverdagen og setter opp de tema som vi jobber med. Barnehagen tar utgangspunkt i Statens Lov om barnehager og rammeplan, og barnehagens virksomhetsplan og årsplan.

Barnehagen er åpen fra 07.30-16.30 fem dager i uken. Vi har feriestengt i juli og i romjula. Vi har 4 planleggingsdager i løpet av året.
Foreldrebetalingen er 2330 kr pr mnd. I tillegg kommer 250 kr for fullkost.

Image
Image
Image
 
 
 
 
Serviceerklæringer Vedtekter
Månedens tips Oppskrifter