LilleKrabat
# # # # # # # #

Vi har fått vår egen facebookside. Bilder, nyheter og  info legges ut der.Spør en av oss i bhg, så hjelper vi deg med å bli medlem av siden vår :-)

Serviceerklæringer

Foreldrene kan forventer at:

 • Nye barn får ekstra oppfølging i barnehagen til barnet er trygt og har funnet seg til rette i barnegruppen.
 • Barna blir tatt i mot av en voksen hver dag når de kommer i barnehagen.
 • Barna leker i trygge omgivelser, under veiledning av voksne.
 • Barnehagen tar hensyn til til barnets individuelle utvikling.
 • Barna er i et miljø som preges av glede, humor og lek.
 • Barnehagen gir barna sosial kompetanse.
 • Barnehagen har planer som forteller om satsningsområder, mål og metoder som er tilpasset barnas alder.
 • Barnehagen gir informasjon om barnas hverdag og tilbyr minimum en foreldresamtale i året.
 • Barnehagen har foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg som arbeider til felles beste for barna.
 • Nye foreldre får en samtale med førskolelærer i løpet av de første 14 dagene i barnehagen.
 • Dere får informasjon om endring av rutiner i barnehagen.
 • Dere ønskes velkomne til å besøke barnehagen og til å delta i barnehagens ulike arrangementer.

Barnehagen forventer at:

 • Foreldrene gir viktig informasjon om barnet til barnehagen.
 • Foreldrene leser informasjon fra barnehagen.
 • Foreldrene deltar på foreldresamtaler, møter, arrangementer i barnehagens regi.
 • Foreldrene gir ris og ros til utviklingen av barnehagen.
 • Foreldrene gir beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen.
 • Foreldrene tar med nødvendig utstyr til barnet til avtalt tid.
 • Foreldrene gir beskjed når en annen enn foreldrene skal hente barnet.
 • Foreldrene sier i fra til en voksen når barnet blir hentet.

Dersom du mener at barnehagen ikke opprettholder sine forpliktelser, må du ta opp dette med førskolelærer/eier av barnehagen.

 
 
 
 
Serviceerklæringer Vedtekter
Månedens tips Oppskrifter