LilleKrabat
# # # # # # # #

Vi har fått vår egen facebookside. Bilder, nyheter og  info legges ut der.Spør en av oss i bhg, så hjelper vi deg med å bli medlem av siden vår :-)

Siste Nyheter

Info om pandemi

August 11, 2009

Aina Lie

   Informasjon om pandemiberedskap i barnehagene

Kunnskapsdepartementet samarbeider med helsemyndigheter for å redusere smittefare og håndtere eventuelle utbrudd av influensa A. Det er helsemyndighetene som besitter fagkunnskap om smittsomme sykdommer. Kunnskapsdepartementet henviser derfor til nettstedet om pandemisk influensa i Norge, www.pandemi.no som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har opprettet. Nettsiden gir løpende informasjon til befolkningen og helsetjenesten om influensa A.

 Kunnskapsdepartementet vil i dette brevet videreformidle følgende oppdaterte råd fra helsemyndighetene:

 Helsemyndighetenes råd som gjelder barn i barnehage

 Helsemyndighetene anbefaler at barn kan være i barnehage som vanlig, slik situasjonen er nå. Dette gjelder også barn som tilhører en risikogruppe. Det er viktig at både foreldre og ansatte i barnehagen sørger for å ha gode rutiner for hoste- og håndhygiene for å begrense smitten av ny influensa A (H1N1). Syke barn skal holdes hjemme fra barnehagen i minimum sju dager.

 Har du barn i barnehage er det viktig at du følger de rådene som gis av helsetjenesten lokalt og av helsemyndighetene for å forebygge smittespredning av den nye influensaen. Som foreldre kan dere bidra til å begrense smitte.

 Ved influensa, hold barnet hjemme i sju dager

De som blir syke med mulig ny influensa A (H1N1) skal holde seg hjemme. Personer med den nye influensa er smittebærende i omtrent sju dager etter at de fikk de første symptomene. Influensasyke skal derfor holde seg hjemme i sju dager fra første sykdomsdag.

 Begrense smitte

·         Bruk engangs papirlommetørklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter bruk.

·         Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

·         Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du spiser. Bruk alkoholholdig middel hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig.

·         Se mer om hygieniske forholdsregler www.pandemi.no

Ved utbrudd av influensa

Influensasyke barn skal sendes hjem fra barnehagen. Influensasyke barn skal holdes hjemme i minimum sju dager.

 

Barn og unge i risikogrupper

Ved utbrudd av smitte i barnehagen skal barn som tilhører risikogrupper få tilbud om Tamiflu som forebyggende behandling.

 

·         Situasjon med spredte enkelttilfeller i en barnehage:

Dersom barnet har vært i nær kontakt av noe varighet med en influensasyk med symptomer, skal Tamiflu tilbys som forebyggende behandling. I slike situasjoner kan barnet fortsatt gå i barnehagen.

·         Situasjon med større utbrudd og vedvarende smitte i barnehagen:

Ved et slikt tilfelle, avhengig av eksponeringsfaren og barnets helseforhold, bør foreldrene også vurdere sammen med fastlegen/spesialist om barnet bør holdes borte fra barnehagen i en periode inntil spredningen i skolen er redusert eller barnet er vaksinert. Alternativt kan også kommunens smittevernlege gjøre en slik vurdering.

 

Hvem er i risikogruppen

Voksne og barn med følgende tilstander kan få mer alvorlig sykdom som følge av influensaen:

·         Kronisk luftveissykdommer

·         Nedsatt lungekapasitet

·         Hjerte-karsykdommer

·         Nedsatt forsvar mot infeksjoner

·         Diabetes type 1 og type 2

·         Kronisk nyresvikt

·         Alvorlig nevrologisk sykdom

 

Også gravide kan være mer utsatt.

 

Tilhører barnet ditt noen av disse gruppene er det viktig at du kontakter lege:

·         hvis barnet får symptomer,

·         hvis noen barnet bor sammen med blir syk eller

·         hvis du vet at barnet har vært utsatt for smitte.

 

Følg med på www.pandemi.no. Etter hvert som situasjonen utvikler seg kan det komme nye råd.

 I det utfordrende arbeidet ansatte i barnehagene har med å håndtere utviklingen av influensa A, er det også viktig å berolige bekymrede foreldre og å ha gode samtaler med barna.  Kunnskapsdepartementet viser i den forbindelse til at Utdanningsdirektoratet har publisert krisepedagogiske råd til ansatte og råd til foreldre når barn blir redde. Disse rådene finnes på

http://www.utdanningsdirektoratet.no/Artikler/Pandemi-og-skolestart

 Med hilsen

 Dag Thomas Gisholt  (e.f.)

Ekspedisjonssjef                                                               Bente Aronsen

                                                                                          seniorrådgiver

 Kopi:

Fylkesmennene

Alle landets kommuner

 

 

 
 
 
 
Serviceerklæringer Vedtekter
Månedens tips Oppskrifter